רונן אידל מייסד
מאור גופר מנכ"ל
קטי דודיוף מנהלת ארט